Agnihotra

स्वामी कमलानन्द के साथ वैदिक और ध्यान-योग सत्संगों

Ведические сатсанги Дхйана-Йоги со Свами Камаланандом

Vedic and Dhyana-Yoga Satsangs with Swami Kamalanand

Vedische und Dhyana-Yoga Satsange mit Swami Kamalanand

Vệ đà và Thiền Định-Yoga satsang với Swami Kamalanand

Védské a dhjána-jógové satsangy se svámím Kamalánandou

Gayatri maha mantra
se konají každou neděli od 16:00 SELČ v Teplicích na sídlišti Prosetice.
Všichni lidé dobré vůle jsou srdečně vítáni, vstup je zdarma.
 
Doporučené spojení z Prahy: autobus Arriva Expres Praha – Teplice z Nádraží Holešovice,
stanoviště č. 11, odjezd 14:30, výstupní zastávka: Teplice – Pražská
(cca. 15:40), jízdné 59,- Kč
 
Are held on Sundays at 4:00 P.M. CEST = 2:00 P.M. UTC (GMT) = 7:30 P.M. IST in the city Teplice, at township Prosetice (Czech Republic)
All people of goodwill are cordially welcome to attend, admission is free.
Проходят по воскресеньям в 16:00 часов по Чешскому времени = 17:00 по московскому времени в городе Теплице,
в поселке Просетице (Чехия). Все люди доброй воли сердечно приглашаются к участию, вход свободный.
रविवारों को स्थानीय समय के 4:00 बजे = समन्वित वैश्विक समय के 2:00 बजे = भारतीय मानक समय के 7:30 बजे नगर तेपलित्से में ,
बस्ती प्रोसेतित्से पर (चेक गणराज्य) आयोजित कर रहे हैं। सद्भावना के सभी लोगों को भाग लेने के लिए स्वागत कर रहे हैं, प्रवेश निशुल्क है।

Plánovaný program: Scheduled programme: Запланированная программа: निर्धारित कार्यक्रम:
  1. Úvod a čaj   —   Introducing and tea   —   Введение и чай   —   परिचय और चाय
  2. AgnihotraAgnihótra hóma – havan jadžňa (starobylý védský vykuřovací ohňový obřad „čištění vzduchu“)   —   Agnihotra – Havan Yajna (the ancient Vedic fumigatory fire-ceremony “cleaning of air”)   —   Агнихотра хома – Хаван Яджня (древняя ведическая огнёвая церемония «очистки воздуха»)   —   अग्निहोत्र होमा – हवन यज्ञ (प्राचीन वैदिक आग की रस्म “हवा की सफाई”)
  3. Čtení védských textů   —   Reading of the Vedic texts   —   Чтение ведических текстов   —   वैदिक ग्रंथों का पढ़ना
  4. Přednáška, výklad a diskuse   —   Lecture, explanation and discussion   —   Лекция, разъяснение и обсуждение  —   व्याख्यान , विवरण और चर्चा
  5. Společná meditace   —   Joint meditation   —   Совместная медитация   —   संयुक्त ध्यान
  6. Diskuse na různá témata a beseda   —   Discussion on various themes and debate   —   Дискуссия на различные темы и дебаты   —   विभिन्न विषयों बहस पर और चर्चा

Starobylé védské rituály, advaita-védánta, jóga podle Pataňdžáliho, meditace,
přednášky z teorie védské dharmy a védské filosofie, povídání o Indii dávnověké i moderní.
Žádné harašení s Hárajícím Krišnou, ani pámbíčkaření s Jehovou, Ježíškem, či Alláhem!

Svámí Kamalanand Arya (úředním občanským jménem Karel Kamalanand Černík) je významný český duchovní učitel, védský filosof, jógin a sannjásin, který pobýval více než dva a půl roku v různých ášramech v Indii, studoval tam védskou filosofii a dharmu, jógu, ájurvédu a aktivně tam působil v oblasti védské dharmy. Pochází původně z křesťanské rodiny, ale konvertoval k védské dharmě a již 10 let je aktivním členem védské společnosti Árjasamádž, jejíž sekci založil i v Čechách. Je také jdením ze zakladatelů občanského sdružení Česko-Indický Spolek.
Swami Kamalanand Arya (by official civil name Karel Kamalanand Černík) is a significant Czech spiritual teacher, Vedic philosopher, yogi and a sannyasin, who spent more than two and a half years in various ashrams in India, studied there Vedic philosophy and dharma, yoga, Ayurveda and there he was active in the Vedic dharma. Is originally from a Christian family, but converted to the Vedic Dharma, and for 10 years is an active member of the Vedic society Arya Samaj, whose branch he was founded also the Czech Republic. He is also one of the founders of the NGO (civic association) Czech-Indian Society.
Свами Камаланандъ Аръя (по официальным гражданским именем Карел Камаланандъ Черник) является значительным чешский духовный учитель, ведическая философ, йогином и санньясином, который провел более двух с половиной лет в различных ашрамах в Индии. Он изучал там ведическую философию и дхарму, йогу, аюрведу и там  принимал активное участие в ведической дхарме. Родом из христианской семьи, но преобразован в Ведического Дхарму, и в течение 10 лет является активным членом Ведического общества
Арья Самадж, и его ответвление он основал также в Чехии. Он также одним из основателей общественного объединения Чешско-Индийского Обществе.

Kontakty
e-m@il:
telefon:
mobil 1:
mobil 2:
kamalanand@matfyz.cz
+420 474 551 500
+420 608 504 258
+420 77 88 26 0 79
Adresa: Address: Адрес: पता :
Karel Kamalanand Černík Карел Камаланандъ Черник करेल कमलानंद चेर्णीक
1. patro, byt č. 5 2nd floor, flat № 5 1-й этаж, квартира № 5
Prosetická 217 / 8 Просетицкая ул. 217 / 8 प्रोसेतित्सका सड़क २१७ / ८
415 01 - TEPLICE город Теплице तेपलित्से नगर

Prosetická 217/8, Teplice
Czech Arya Samaj Arya Samaj CZ Czech Indian Society Česko-Indický Spolek
WiFi free
WiFi free
Hate Free Zone
Jesus Free Zone
time and date .com
Weather in Teplice, Czech Republic
KamalanandIN-Počasí Kamalanand
Počasí v TeplicíchTeploty a srážky Počasí Teplice - Slunečno.cz

Mezinárodní Den Jógy 2016
Morarji Desai National Institute of Yoga
Ministry of AYUSHInternational Day of Yoga Česko-Indický SpolekČesko-Indický Spolek AryaSamaj of the Czech Republic Patanjali Quality Council of India